2 Eylül 2013 Pazartesi

İŞİTSEL ALGI EĞİTİMİ


Berard Metodu

Bazı çocuklar her ortamda her türlü sesten rahatsızlık duyarlar. Ne sesi olursa olsun, hatta sessizlik bile onları rahatsız eder, derslerini çalışamaz veya herhangi bir konuşmaya yoğunlaşamazlar. Aynı sorunu yaşayan genç ya da yetişkin biri de olabilir. Çocuğa sözel olarak verilen bilgiler, örneğin öğretmenin sınıfta ders anlatması çocuğun dersini öğrenmesini sağlayamayabilir. Evde de çocuk ders yapmak için hazırlanıp oturur, kitabını açar ve gözünü kitabın sayfasına yönlendirir. Gözü sayfadadır ancak düşünceleri, çoktan odanın dışına çıkmıştır. Aynı sayfayı ilk satıra dönerek 10- 15 kez okur ama sonuç alamaz.

İletişim insanların birbirlerini bilgilendirmeleri ve birbirlerini anlamaları demektir. İnsanların düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve duygularını aktarmak amacıyla iletişim kurarlar. Bütün insanlar düşünceleri konuşarak el yüz ve vücut hareketlerine başvurarak, yazarak iletirler. İnsanların çoğu iletişim kurmak için bu yollara başvurur. Ancak özellikle sözel iletişimi de konuşmak ve dinlemek en çok kullanılan yollardandır. İşitme güçlüğü içinde olanlar hem aileleri ile hem de çevredeki kişilerle iletişim kurmakta zorlanırlar, bu zorlukların giderilmesi için öncelikle iletişimin temeli olan dinleme becerilerinin geliştirilmesi gerekir.
Dinleme becerilerini işitme eğitimi çalışmalarıyla da geliştirebiliriz. Bizler günlük yaşamımızda çevremizde pek çok ses duyarız. Ancak çoğumuz duyduğumuz bu seslerin tümünün farkında değiliz. Örneğin komşudaki televizyon sesi, dışarıdaki kamyonun homurtusu, yan odadaki yazı makinesinin sesi bizi ilgilendirmiyorsa farkına bile varmayız. Ancak banyodaki musluktan akan su sesi, ocaktaki tencere tıkırtısı bizi ilgilendirdiği için bu seslere kulaklarımızı tıkayamayız.
İşitme sorunu olan çocuğunuz böylesi bir seçme şansına sahip değildir. O uzun sürede gelişecek olan dil gelişimine yardımcı olması için bütün duyularından, işitme kalıntısından yararlanmak zorundadır.
Biz onda iyi bir dinleme alışkanlığı geliştirmesine yardımcı olmakla ,işitme duyusundan en fazla yararlanmasını sağlayabiliriz.  

Konuşma bozukluğu olan yani, yarım, eksik konuşan, kısa sözcük dizimleri ile kendini ifade etmeye çalışan ve fonolojik (harf) hataları olan çocuklarda Berard Metodu çocuğun konuşma gelişimini hızlandırır. İşitsel algıyı artırarak, dinleme ve söylenilen sözcüklerin farkındalığını geliştirir. İşitsel farkındalığı artan çocuk, söylenenleri daha iyi ayırt edebilecek, işitmeyi dinlemeye döndürecek ve konuşma terapi programını da aldığı zaman bu sürecin hızlanmasında ciddi, olumlu faydaları olacaktır. İşitsel ayırt etme ile söylediklerinin veya söylenenlerin doğru veya yanlış olduğunu daha iyi analiz edebilecektir.
 
       Üç yaş itibariyle, herkese uygulanabilen Berard Eğitim Metodu, kulağında organik bir sorun olan, işitme kaybı bulunan ve kulağında metal tüp bulunan kişilere uygulanmaz.
       Berard Eğitim Metodu süresinde ve 6 ay sonrasına kadar kulaklık ile müzik dinlenemez

Yapılan bilimsel çalışmalar Mozart müziğinin zihinsel performans ve konsantrasyonu arttırdığını göstermiştir.  Berard Eğitim Metodunda klasik müziğin zihinsel antrenmanına ek, Mozart etkisinin oluşturulmasına dayanır. Kulağımızın işitemediği müzik seslerini filtre ederek sağ ve sol kulağa işlenmiş müzik dalgaları ile iletir.
 

Konuşmasında akıcılık bozukluğu bulunan (kekemelik) veya hızlı konuşarak (takifemia) sözcükleri yutan veya yuvarlayan çocuk veya bireylerde 2-4 aylık süreçler içerisinde konuşmanın akıcılığını, ritmini düzenlemede etkili bir eğitim metodudur.
Kekemelik konuşmanın çift tekrarlı duyulması ve uzatma, bloklar veya tekrarlarla konuşmanın akıcılığının bozulması durumudur.

       Berard İşitsel Algı Eğitim Metodu ile sağ ve sol beyin karışıklığı düzenlenerek sol beyin çalışması yapılmaktadır. Eğitim Metodunun tamamlanmasından sonra dinleme ve söyleme farkındalığının arttığı görülmektedir. Devam edilen konuşma terapi programı ile (solunum-gevşeme, ritm, ses uzatma gibi..) kekemeliğin şiddetinde azalma yanı sıra konuşma akıcılığında ilerleme kaydedilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder